19.2.06

Llum

En un repòs dels nostres viatges per samarcandes diverses avui hem recalat a la Seu de Mallorca. Hem tengut l'oportunitat de visitar-ne espais que encara no havíem trepitjat, com la capella de la Trinitat i algun altre que ja comentarem en ser-ne hora. Ara us deixam una visió de la seu que hem recollit avui i que emmarca uns versos de Dant traduïts per Costa i Llobera (de l'edició de Gabriel Sampol, p. 901).Car és la llum de Déu penetradora

per l'univers endins, segons deu ser-hi,

i no pot res tapar ço que esplendora.

Tot aquell sant i gaudiós imperi,

poblat de gent antiga i gent novella,

vista i amor a un Punt té sens misteri.

Oh trina llum que l'únic Sol destella

a l'ull de tots els sants, i els assacia,

guaita aquí baix nostra borrasca vella!