27.10.10

In memoriam Joan Solà

Molt a prop, a la dreta quan entres,
a la biblioteca de Bèritos, hi hem enterrat
el savi Lísias, gramàtic. El lloc li és
molt adient. L’hem sepultat a prop de les coses
que ell potser allà baix deu recordar:
escolis, textos, escrits d’anàlisi gramatical,
volums amb moltes glosses d’hel·lenismes.
Així nosaltres podrem veure i honorar la seva tomba,
quan anirem a furgar enmig dels seus llibres.

(K. Kavafis, trad. Alexis E. Solà)

25.10.10

OmbresResseguesc amb un dit la silueta d'ombra
que jo mateix project al trespol de ciment,
entre un crit contingut i un calfred tatuat.